Overland vehicle museum Golden Oriole

Denna sida är under konstruktion och kommer att innehålla fordon och bilder från mina långa overlandresor med egna i regel enkla fordon inköpta i de utvecklingsländer som jag har besökt och besöker allt sedan starten för 35 år sedan. Resemuseet är under uppbyggnad ute på min fastighet Stenslid Bottna by i St Anna skärgård Skällvik socken i Söderköpings kommun. Här följer några bilder av själva garaget i ritningsform till att börja med. Grunden började med att min granne bonden Håkan Walldèn som bor borta i Jonas gamla gård Bottna Östra 2 kom med sin traktor och hjälpte mig med att hyvla av området ca 1 dm i taget med skopan. Han både föste grävde och stod i kämpade bort humuslagret undan för undan tills vi var nere på ca 40 cm djup. Han jobbade exakt 1 timme ungefär så var en grogrund utförd på ett utmärkt smidigt sett. Därefter har jag själv handgrävt och breddat 1 m till utmed hela ena långsidan samt likaså på de båda kortändarna med 1 m vardera samt jämnat ut hela ytan för hand till ett digert resultat. Jag har för hand fördelat ut 20 ton 0-18 mm material med spade kratta samt skottkärra och vägt av fördelat så jämnt ett öga kan förmå på bästa sett. Nu 18/12 på min bror Anders 60 årsdag har min gode vän Peter Juhlèn från Myckelby Säteri levererat 14 ton singel 8-16 mm för vidare dreneringsutfyllnad innan grunden ska gjutas med ett formbygge först. Singlet var Julles son Fredrik som glatt styrde ut med till Stenslid och skärgårn med deras nya traktor!

 

 

Nedanstående bilder beskriver början till grunden. Hittills blev det bara en pool...