Sommargylling

Nedan följer utdrag ur artiklar, publicerade i tidskriften Anser från 1994-95.

Efter två säsongers inventeringsarbete som heltidsjobb på Zooekologiska avdelningen på Ekologihuset Lunds universitet. Första säsongen inom Lunds kommun runt Revingefältet, sedermera säsong två i hela landskapet Skåne som allmänt upprop. Själv kämpade jag vidare inom mitt egna inarbetade område med alla mina habitat runt Revingefältet Krankesjön och Vombsjön. Jag spelade även in en hel del sjungande hanar för att påvisa många olika sångstrofer i varierande slag de kan ha från individ till individ kontra sydlig respektive sydostlig övervintringsområden som Västafrika i sydlig riktning till Indien i sydost. En klart större variation kunde noteras från den mer sydliga populationen vars nordligaste utbreddningsgrad för Europa är Skåne. Den mer sydostliga övervintrande populationer kan tänkas vara de häckande i norra lunden vid Ottenby på södra delen av Öland. Teckning längre ner av Sommargylling är gjord av min svägerska Susanne Åkesson som är professor på Zooekoligiska avdelningen på Ekologihuset Lunds universitet.