Havsörn

2020 blev ett intensivt år vad gäller ringmärkning av Havsörnungar i S:t Anna-området. Flera nya häckningar har tillkommit under pågående säsong, gamla alternativa bon kan ha övergetts med flera alternativ . Genom att Juhani Vuorinen känd ringmärkare sedan mer än 40 år i Sverige har han från 2020 övertagit märkningen av Havsörn i området. Jag och min far Lars har gått in som glada assistenter i arbetet då man i regel måste vara några mannar för att hantera de stora fåglarna i handen och på ringmärkarbordet ute i fält inom biotopen. Vi brukar bistå med sjötransporterna också som har kännedom i våra östgötska skärgårdar sedan 1969 jag själv min far sedan 1951.  hantering av ungörnarna. Särskilda klättrare har engagerats, vilka med entusiasm utrustad till tänderna tagit sig an uppgiften att klättra upp ibland mellan 20 till 30 m till trädens topp samt våga övermanna och hala ner de stora runt 5 kilosbjässarna till ringmärkarteamet på marken. Vår klättrare under flera långa arbetsdagar den här säsongen var Anders Winbladh från Tranås som är otroligt naturintresserad, engagerad duktig och mycket uthållig person som krävs vid riskfyllda uppdrag som detta.