Om företaget

Golden Oriole är ett företag, som ägs och drivs av mig själv, Niklas Hedenström. Det är en gammal dröm, som nu gått i uppfyllelse. Detta efter en ganska diger reseerfarenhet, som startade 1987, då jag gav mig av på min första utlandsvistelse, den gången genom Asien, först via Ryssland österut med Transibiriska järnvägen till Peking i Kina sedan mot Indokina söderöver. Senare har mitt intresse stått till Västafrika, där fr. a. landet Ghana blivit något av mitt andra hemland. Ghana var ju tidigare brittisk kronkoloni, vilket gör att språket är förståeligt. Från år 2000 har jag helhjärtat satsat på Indien med omnejd som landvägsressenär med egna fordon. Min senaste profilering är overlandresor med motorcykel olika enklare småbilar eller jeepar av olika slag och erbjuder således härmed genom Golden Oriole både reseskildringar och föredrag med resandet som huvudtema.                                                         

                                                         

                                                           "Golden Oriole" är den engelska benämningen  

                                                       på den gul-svarta fågeln Sommargylling. Teckning av Susanne Åkesson