Berguv 1953 - 2020 och vidare inventering

 

 

För framtida exkursioner i St Anna skärgård har en ny båt sjösatts...

 

Berguvinventeringen på riksnivå omfattar ju båda åren 2019 och 2020, så vi har fortsatt inventeringen i år med den nya båten sjösatt i St Anna skärgård. Lyssnandet påbörjades 28/2 med ropande uvar från två lokaler. Vi har senare under hela våren inventerat vidare på alla våra gamla lokaler samt några nytillkomna och kommit upp i ca 25 ringmärkta så vackra ulliga små uvungar. Vi finner oss mycket nöjda till slut med årets totala arbete och insats med uppföljningar ute i fält. Man har även lyckats höra uvrop så sent som i december månad pga det milda klimatet som nästan kan liknas med tidig vår som mars månad. Vi kommer fortsätta projektet så mycket vi orkar och hinner med även under 2021. Min far Lars Hedenström publicerade sin bok om Berguven redan 1965 mitt födelseår vilken beskriver sina 10 tidigare inventerade år där han som enskild uvornitolog samt mest berikade inventerare i hela Europa gav ut denna bok enda i sitt slag gällande vilda Berguvar från de östgötska markerna. Nedan ett par bilder från ringmärkarsäsongerna 2019 - 2020 samt bild på boken Beruv han gav ut 1965. Projekt Berguv nord har sedan starten för 30 år sedan fått använda den klassiska silluetten med bilden från boken Berguv som min far Lars Hedenström fotograferat. Lars har även tilldelats två stipendium för sin verksamhet med att inventera och bevara Berguven i vår fauna både genom Naturskyddsföreningen 1996 samt som bild här längst ner via Berguv nord 2020. En serie på 11 st bilder nedan har fotografen tillika min barndomskamrat Peter Holgersson tagit under en kväll då han följde oss under arbetet. Ett av hans citat under kvällen. Ringmärkt ornitolog förser uvungar med just en ring.